خدمات پس از فروش فر لتو


 

پس از فروش کالا نشانگرکیفیت،دقت،خدمت رسانی و همچنین احترام به حقوق مصرف کنندگان است.

با توجه به تصویب قانون سازمان حمایت از مصرف کنندگان مبنی بر متعهد نمودن شرکت ها،کارخانجات داخلی،حداقل 18 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.

شرکت لتو برای محصول فر ۱۸ ماه گارانتی و خدمات پس از فروش در برابر مشکلات و نقایص احتمالی کارخانه در نظر گرفته است.

موارد نقص گارانتی:

نصب در محیط غیر استاندارد

خسارات ناشی از حوادث طبیعی و یا حمل و نقل

نصب و راه اندازی توسط افراد غیر مجاز

 

تلفن خدمات پس از فروش :۰۲۱۲۲۳۰۲۸۲۸

Showing all 12 results