پایه میزو کابینت یکی از اجزاء تشکیل دهنده و پایدار و نگهدارنده انواع کابینت است که در زمان خرید به چشم خریداران نمی آید در صورتی که یکی از آیتم های اصلی کابینت می باشد .
در نظر داشته باشید یکی از قسمت های مهم کابینت پایه های آن هست.

همه ی کابینت ها دارای پایه نگهدارنده می باشند کار پایه کابینت نگه داشتن کل کابینت برروی سطوح صاف منازل و همینطور تحمل کردن وزن کل کابینت می باشد.

حالا فرض کنید این پایه ها دارای کیفیت و ساخت مناسبی نباشند و یا پایه مناسبی برای کابینت مورد نظر شما استفاده نشده باشد بلافاصله پس از مدتی کابینت شما دچار مشکل می شود هم در زمان جابجایی در منزل هم در زمان استفاده عادی .
پایه های کابینت می تواند موضوع طراحی کلی کابینت های شما را نشان دهد.

پایه  کابینت را می توان به پایین کابینت های خود اضافه کرد تا آنها بالا آورده و بر روی زمین ثابت نگه داشت. پایه کابینت، شبیه به پایه های مبل ها، صندلی ها و میز عمل می کند.

چه در کابینت های مدرن و چه کابینت های مدل کلاسیک از انواع پایه ها استفاده می شود.

Showing 1–20 of 21 results