خدمات پس از فروش سینک استیل البرز 


خدمات پس از فروش کالا نشانگرکیفیت،دقت،خدمت رسانی و همچنین احترام به حقوق مصرف کنندگان است.

با توجه به تصویب قانون سازمان حمایت از مصرف کنندگان مبنی بر متعهد نمودن شرکت ها،کارخانجات داخلی،حداقل 18 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.

شرکت استیل البرز نیز برای محصول سینک ،18سال گارانتی خدمات پس از فروش در برابر مشکلات و نقایص احتمالی کارخانه در نظر گرفته است.

موارد نقص گارانتی: نصب توسط عوامل غیر مجاز حوادث ناشی از حمل نقل نصب در محیط غیر استاندارد

 

تلفن خدمات پس از فروش استیل البرز:02188671035

Showing 1–20 of 27 results